I wreszcie jest!

Poświęcony i uroczyście otwarty, długo wyczekiwany Klub Seniora rozpoczął dziś swoją oficjalną działalność. Na uroczystość tę przybyli licznie mieszkańcy gminy, zaproszeni goście - m.in. swoją obecnoscią zaszczyciła nas Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek oraz Wojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

"Cieszę się, że udało nam się otworzyć oficjalnie juz Klub Seniora. To bardzo potrzebne miejsce, bowiem ludzie strasi będą mogli godnie spędzać swój wolny czas, spotkać  się i porozmawiać. To dla Was, Seniorzy!" - powiedział podczas oficjalnego otwarcia Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Dzięki realizacji projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Węgierska Górka" w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 seniorzy z gminy otrzymali nowe, funkcjonalne miejsce na realizację swoich planów. Do użytku zostały oddane pomieszczenia: łazienka, szatnia, pomieszczenie ze sprzętem multimedialnym, w pełni wyposażona kuchnia oraz salka do gimnastyki. Klucze do klubu przekazano przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Węgierskiej Górce pani Anieli Leśniak. 

wgseniorzy2