Jubileuszowe „Diamentowe i Złote Gody”

rozpoczęły się w dniu 11 października 2018 r. od uroczystej Mszy Świętej z odnowieniem przysięgi małżeńskiej w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce odprawionej w intencji Jubilatów przez proboszczów ks. Stanisława Bogacza, ks. Jacka Jaskiernię i ks. Marka Nieciąga.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Pensjonacie Melaxa. Słowa uznania, podziękowania oraz serdeczne życzenia Jubilatom złożył Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. 

"Gratuluję tak pięknego jubileuszu. Jest on przykładem szczególnie dla młodego pokolenia, że kluczowe wartości wciąż są honorowane. Dziękuję Wam za to i życzę kolejnych, spędzonych w zdrowiu lat" - powiedział Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. 

W dowód społecznego uznania za ofiarny, codzienny trud w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny pary małżeńskie obchodzące pięćdziesiątą rocznicę pożycia małżeńskiego zostały odznaczone „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

wggody2

Wszystkim Jubilatom wręczono listy gratulacyjne, kwiaty i słodkie upominki.

Po części oficjalnej wszystkich obecnych zaproszono na poczęstunek. Przy lampce szampana wzniesiono toast życząc Jubilatom wszystkiego, co najlepsze.

Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia spełnienia marzeń, długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.