Zapraszamy do udziału w

 Międzyszkolnym Konkursie Literackim pod honorowym patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika. Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. 

        Kolejny raz z potrzeby serca podejmujemy trud kontynuowania pięknej tradycji niniejszego konkursu, sięgającej 2008 roku. Osoba świętego to wzór dla naszych uczniów i nauczycieli, za którym pragniemy podążać, ucząc (się) szacunku dla każdego człowieka i bezinteresownej miłości.

        Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału.