REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Hufiec ZHP

Węgierska Górka, dzięki drugiej edycji programu Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój, ma okazję poszerzyć wachlarz swych działań i zarazić innych swoją „bezpieczną postawą”. Harcerze od lutego 2019 r. rozpoczęli realizację projektu zatytułowanego: „BEZPIECZEŃSTWO NASZYM PRIORYTETEM”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a w szczególności świadomość w zakresie bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży. Uczestnikami przedsięwzięcia będą zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy z terenów Gminy Węgierska Górka, Milówka i Ujsoły. Projekt realizowany jest z dużym udziałem Straży Pożarnej, Policji, Ratowników GOPR oraz WOPR. Służby te przeprowadzą warsztaty szkoleniowe z zakresu: pierwszej pomocy, zachowań w razie pożaru, letniej kąpieli lub poruszania się w ruchu drogowym W warsztatach wezmą udział instruktorzy harcerscy (opiekunowie, wychowawcy), którzy w myśl propagowanej idei „Bezpieczeństwo naszym priorytetem”, będą przekazywać zdobytą wiedzę swoim podopieczny poprzez: gry terenowe, prelekcje, konkursy plastyczne, zbiórki harcerskie. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu instruktorzy dostosują do poszczególnych grup wiekowych, np. działania dla najstarszych uczestników będą prowadzone w terenie, w górach z ratownikiem GOPR. Większość ze wszystkich realizowanych działań prowadzona będzie na terenie Węgierskiej Górki. Projekt zostanie podsumowany we wrześniu. Jest to niezwykle duże przedsięwzięcie, wymagające współpracy wielu jednostek organizacyjnych z całej gminy. Hufiec ZHP Węgierska Górka wierzy, że właśnie ten projekt pomoże społeczności lokalnej zapobiec wielu nieszczęśliwym zdarzeniom, oraz  zminimalizować ewentualne przykre skutki Zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy Hufca ZHP zapraszają wszystkich do śledzenia relacji z odbywającego się projektu jak również do czynnego udziału we wszystkich formach podsumowujących te działania.

Wszystkie
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Beskid997
Żywiec
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE