O automatyczny

defiblyrator wzbogacilili się druhowie z Ochotniczej Strazy Pożarnej w Cięcinie. Urządzenie znajduje się na budynku OSP i jest efektem inicjatywy mieszkańców.

To bardzo ważne urządzenie, ponieważ może uratować życie. Defibrylator automatyczny (AED) to urządzenie specjalistyczne, które za pomocą poleceń głosowych i instrukcji graficznych prowadzi osobę udzielającą pomocy przez procedurę bezpiecznej defibrylacji. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy brak jest specjalistycznej pomocy medycznej, a u osoby poszkodowanej wystąpiło zatrzymanie krążenia.