''Ścieżka do pięknych drzew”

to nazwa projektu realizowanego przez Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu, który otrzymał dofinansowanie od firmy Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2018”.

Pomysł na utworzenie ścieżki wyniknął z potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na cichych towarzyszy naszej historii – drzewa. Na terenie Gminy Węgierska Górka spotkać bowiem można wiele wspaniałych i długowiecznych drzew, których historie ciekawią, a piękno ich zachwyca.  

sciezkawg1

W ramach projektu „Ścieżka do pięknych drzew” utworzona została tablica główna oraz folder z mapą, która ma na celu opisowe udokumentowanie wartości poznawczych, ekologicznych i zdrowotnych drzew, które są obiektami godnymi uwagi i zainteresowania ze względów dendrologicznych, ekologicznych oraz prozdrowotnych. Następnie obok każdego drzewa zlokalizowano tzw. tabliczkę znamionową drzewa – uwzględniającą wiek, obwód w piersienicy oraz wysokość, a także w przypadku niektórych drzew (obiektów dendrologicznych) jego wartości historyczne i znamienne dla Gminy Węgierska Górka.

sciezkawg2

„Ścieżka do pięknych drzew” to projekt wieloaspektowy. Łączy w sobie wątki ekologiczne, zdrowotne oraz społeczne:

- ekologia drzew ma uzmysłowić wędrującym „ścieżką” wartości wytwórcze tlenu oraz pochłanianie szkodliwego CO2 w procesie fotosyntezy,

- promocja zdrowia – to uzmysławianie ludziom, że drzewa, które można dotknąć a nawet przytulić się do niego, mają duży wpływ na jego zdrowie fizyczne i psychiczne, a wędrówka do poszczególnych przystanków to forma rekreacji,

- integracja społeczna zaś jest elementem bardzo ważnym w odbiorze czynników przyrody ożywionej – drzew jako obiektów pozytywnie wpływających na edukowanie przyrodniczo-turystyczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

sciezkawg3

Ważnym elementem projektu „Ścieżki…” będą wędrówki zorganizowanych grup po obiektach wyznaczonych i zaznaczonych na mapie – z uwzględnieniem „czytania” mapy, posługiwania się kompasem, a także nawigacją GPS. Jednak najważniejsze są drzewa – ich historia oraz znaczenie dla nas wszystkich.

____________________

Koordynatorzy projektu: Tadeusz Gołuch i Andrzej Figura

Wszystkie
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE