Most w ciągu ulicy Biegunów

w miejscowości Cięcina jest już przejezdny po odbudowie. Most ten został odbudowany przy wsparciu środków popowodziowych. Inwestycja została zrealizowana przez firmę Mostmarpal Sp. z o.o. i obejmowała remont mostu, odtworzenie nawierzchni oraz remont murów oporowych na wlocie i wylocie mostu.

Parametry techniczne mostu:

Długość płyty jezdnej: 6 m

Rozpiętość w świetle między podporami: 4,30 m

Szerokość całkowita mostu: 5 m z zamontowanymi bariero poręczami mostowymi

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 218 420,92 zł

ciecinamost1