Tradycyjnie, jak co roku

 w Żabnicy odbędą się dożynki. To ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych na stałe wpisało się do  kalendarza imprez gminy Węgierska Górka. Uroczystości odbędą się 18 sierpnia. 

dozynkiplakat