REKLAMAStefczyk

 

W dniu 02.09.2019 Gmina

Węgierska Górka ogłosiła przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap 1". Termin rozstrzygnięcia przetargu zaplanowano na 17 września 2019r. natomiast zakończenie realizacji przedsięwzięcia winno nastąpić 15 czerwca 2020r.

Zakres prac do wykonania w ramach pierwszego etapu obejmuje:

- wyburzenie istniejącego pawilonu handlowego,

- niwelację terenu i ukształtowanie go pod nową infrastrukturę,

- wyznaczeniu nowej powierzchni utwardzonej placu z miejscami do siedzenia (siedziska wbudowane na stałe),
- instalację opraw świetlnych montowanych w granitowych posadzkach placu oraz opraw stojących,
- urządzenie zielonych skwerów wydzielonych palisadą granitową o zmiennych wysokościach, w ramach skwerów - od strony ul. Zielonej wprowadzenie pasa z elementami skalnymi, celem odcięcia użytkowników skweru od ruchliwego pasa drogowego,
- wprowadzenie demontowalnych słupków chodnikowych blokujących wzdłuż ulicy Zielonej,
- urządzenie zieleni tarasowej w elementach granitowych i utworzenie nowej powierzchni terenu biologicznie czynnej oraz budowę schodków terenowych na niewielkiej skarpie od strony osiedla mieszkaniowego,
- wymianę nawierzchni na istniejącej drodze wewnętrznej położonej od strony osiedla mieszkaniowego,

- unieczynnienie i budowa instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, ciepłociągu, energetycznej i oświetleniowej, telekomunikacyjnej co ma zapewnić bezproblemowe podłączenie instalacji do planowanego w II etapie budowy  budynku handlowo – usługowy o prostych geometrycznych formach.

Realizacja ogólnodostępnego terenu urządzonego (Etap I) dla mieszkańców miejscowości i turystów w miejscu, gdzie z racji zespołu handlowego i dużego sklepu (po przeciwnej stronie ulicy), jak również apteki, kwiaciarni i znaczącego skrzyżowania, tradycyjnie przebywa wiele osób będzie stanowić kolejną wizytówkę Gminy Węgierska Górka.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Wszystkie
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Sport
Beskid997
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE