Projekt ''Oczyszczanie ścieków

na Żywiecczyźnie  - Faza II"  realizowany jest przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

 

Objęcie sieci systemem GIS 

Przebudowa i remont ukladu separacji zawiesiny na Oczyszczalni ścieków w Cięcinie

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgierska Górka

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Węgierska Górka

Wszystkie
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE