W dniu 9 września 2019 roku

odbyła się rozprawa sądowa, której celem było rozpatrzenie skargi Firmy MIRBUD S.A. na decyzję Krajowa Izba Odwoławczej.

W dniu dzisiejszym ukazało się rozstrzygnięcie Sądu, który przyznał rację Firmie MIRBUD S.A.

Z informacji  jaką uzyskaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach,  Firma „Mirbud” podtrzymuje chęć realizacji tej inwestycji.

W związku z tym wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie by w najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  podpisała umowę na budowę  S-1 tzw. „obejścia Węgierskiej Górki”.

Zarówno władze jak i mieszkańcy Gminy Węgierska Górka i Milówka oczekują, że długotrwałe starania o budowę tego odcinka drogi w końcu zakończą się sukcesem.

Wszystkie
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE