Dziś

odbyło się robocze spotkanie z udziałem Wiceministra – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda i Wiceministra Inwestycji i Rozwoju Grzegorza Pudy oraz Posła na Sejm Kazimierza Matusznego. Na spotkaniu ministrowie przedstawili kwestie związane z Programem Rozwoju Dróg Samorządowych, w którym Gmina Węgierska Górka bierze udział. Ponadto omówiono kwestie związane z budową drogi ekspresowej S-1 tzw. „obejścia Węgierskiej Górki” po decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach który podtrzymał wybór firmy MIRBUD S.A.

Z uzyskanych informacji Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że instytucje te planują bez zbędnej zwłoki podpisać umowę z wykonawcą na realizację ww. inwestycji.

wgministrowie2

Na spotkaniu Ministrowie wręczyli Wójtowi Gminy promesę (wsparcie finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 1 975 505,00 zł na przebudowę dwóch dróg gminnych ul. Polnej i Wiśniowej w Węgierskiej Górce. Na niniejszą inwestycję został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na dzień 30 września 2019 roku.  Zakres realizowanego przedsięwzięcia będzie obejmował przebudowę układu drogowego w ciągu dróg nr 596049S i 596051S łącząc drogi powiatowe z drogami gminnymi. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne, kanalizacja deszczowa,  chodniki z kostki brukowej oraz nastąpi modernizacja oświetlenia ulicznego jak również wprowadzone zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu (pasy, bariery, oznakowanie).

Ponadto w dyskusji poruszono problemy dotyczące programów społecznych – w szczególności osób niepełnosprawnych jak również rozwoju infrastruktury, w tym w szczególności infrastruktury drogowej i kolejowej.

Wszystkie
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE