REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Ważny dzień dla Żywiecczyzny,

który - miejmy nadzieję - tym razem naprawdę oznaczał będzie konkretne działania!

W Muzeum Śląskim w Katowicah Premier Mateusz Morawiecki podpisał dziś program dla województwa śląskiego. Jednym z jego elementów jest podpisanie umowy  z wykonawcą na realizację inwestycji drogowej ''obejście Węgierskiej Górki"! 

Powiat Żywiecki w tej ważnej chwili reprezentował Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, natomiast Gminę Węgierska Górka Wójt Gminy Piotr Tyrlik. 

Na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego złozone zostały kwiaty i symboliczne podziękowania, a wszystko to w asyście muzycznej Zespołu "Grojcowianie". 

Umowa została podpisania przez GDDKiA z Konsorcjum:

1) MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą ul. Unii Europejskiej 18, 96-100
Skierniewice

2) PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza,

3) PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA „ZRZESZENIE BUDOWLANE INTERBUDMONTAŻ”
z siedzibą ul. T. Strokacza budynek 1, 03148 Kijów, Ukraina,

Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Węgierska Górka o długości 8,53 km, w ramach której pod masywem Białożyński Groń powstaną dwa tunele –
o długości 830 m i 980 m.

Droga połączy zrealizowany odcinek Żywiec-Przybędza z odcinkiem Milówka-Szare i stanowi ostatni etap budowy drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń (granica państwa), czyli trasy tranzytowej pomiędzy Polską a Słowacją (autostrada D3 po stronie słowackiej).

Dodatkowo w projekcie wybudowany również Obwód Utrzymania Drogi, w którym urządzone będzie Centrum Sterowania Tunelami (dwoma wybudowanymi w ramach niniejszego zadania oraz istniejącym tunelem w Lalikach) oraz inne obiekty inżynierskie.

Nowobudowana droga będzie miała przekrój 2x1 pasy ruchu, a w tunelach i na odcinkach pomiędzy nimi przekrój 2x2. Droga będzie dostosowana do nośności
115 kN/oś. Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Oznacza to, że wykonawca w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektowo-wykonawczą, uzyska niezbędne decyzje umożliwiających wykonanie robót budowlanych a następnie wykona prace budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji zezwalające na dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi.

 

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Wszystkie
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE