REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

''Obejście Węgierskiej Górki'' - budujemy! Kronika budowy S1 - cz. 1 [WIDEO]
fot. Beskid Air

''Obejście Węgierskiej Górki'' - budujemy! Kronika budowy S1 - cz. 1 [WIDEO]

W końcu się doczekaliśmy! 

Od początku lutego rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową brakującego odcinka drogi ekspresowej S-1 Przybędza-Milówka zwanego "obejściem Węgierskiej Górki". Przypominamy, że 10 października ub. roku została podpisana umowa na jej budowę. Zgodnie z ustaleniami, wykonawca robót, tj. konsorcjum firm Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., oraz ukraińska Prywatna Spółka Akcyjna „Zrzeszenie Budowlane INTERBUDMONTAŻ”. 

Jak informuje nas Marek Prusak, rzecznik prasowy GDDKiA oddział Katowice,

zgodnie z podpisaną umową, w okresie 7 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania Projektów Wykonawczych. Aktualnie niezależnie od trwającego okresu projektowania, rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na geodezyjnym wytyczeniu, niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów i dróg technologicznych. Wykonawca, w najbliższym czasie, ma również zamiar przystąpić do wycinki drzew i krzewów oraz wyburzeń obiektów. Niezależnie od powyższego, na terenie placu budowy, od węzła Przybędza do m. Milówka prowadzone są prace związane z wycinką drzew będących własnością Lasów Państwowych. Prace te zgodnie z uwarunkowaniami Kontraktu oraz porozumieniem z Lasami Państwowymi prowadzone są przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Węgierska Górka.

Na ten moment można powiedzieć, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewidywana data ukończenia inwestycji to II połowa 2023 roku.

Aktualnie prace skupiają się głównie na wycince drzew i krzewów. Największe zmiany zauważono w rejonie Węzłów Przybędza i Milówka, ulic Stromej i Zielona Górna w Węgierskiej Górce i Turystycznej w Ciścu. Przeznaczone do rozbiórki zostały także budynki znajdujące się trasie nowej drogi.   

W związku z tym że jest to dla nas jako mieszkańców tego regionu kluczowa inwestycja, co pewien czas na naszym portalu będziemy publikować filmy z placu budowy z poziomu ziemi lub powietrza przy wykorzystaniu drona. Dzisiaj zapraszamy na część pierwszą-ze stanem aktualnym na luty 2020 roku.

 

 

 

Przeczytaj także

 REKLAMA