REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Prace przygotowawcze przy budowie S1 trwają nadal!

Wracamy z naszą kroniką budowy obejścia Węgierskiej Górki - drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza-Milówka. W dalszym ciągu trwają prace przygotowawcze pod budowę drogi. Skupiają się one na wycince drzew, krzewów, a w ostatnim czasie wyburzone zostały dwa budynki mieszkalne. 

Względem zdjęć z lutego, największy postęp prac można zaobserwować wzdłuż ul. Zielonej w Węgierskiej Górce. Właściwie tam wycinka drzew jest w końcowej fazie. Przy ulicy Stromej w Węgierskiej Górce wyburzone zostały dwa budynki mieszkalne wraz z otaczającymi je zabudowaniami gospodarczymi oraz wycięto wiele drzew w rejonie portalu pierwszego z tuneli. 

Prace przy ulicy Turystycznej postępują głównie w kierunku południowym, wycięto już kilkaset metrów lasu znajdującego się w pasie drogowym nowej drogi. 

W Milówce front robót przeniósł się niżej, na teren planowanego Węzła Milówka, a więc wzdłuż obecnej drogi dojazdowej do estakady. 

Zapraszamy na lot nad powstającą drogą ekspresową!

 

 

Przy okazji przypominamy lutową odsłonę Kroniki: 

''Obejście Węgierskiej Górki'' - budujemy! Kronika budowy S1 - cz. 1 [WIDEO]

Wszystkie
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Beskid997
Żywiec
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE