REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Gmina Węgierska Górka będzie sprzedawać węgiel

Gmina Węgierska Górka będzie sprzedawać węgiel

Gmina Węgierska Górka będzie sprzedawać węgiel dla swoich mieszkańców

 

Wójt Gminy informuje, iż o węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły ubiegać się osoby uprawnione do dodatku węglowego. W tym celu trzeba będzie złożyć w Urzędzie Gminy  wniosek o preferencyjny zakup węgla (formularz WNIOSKU dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy lub do  pobrania ze strony internetowej).

Wnioskować  można jednak zgodnie z przyjętymi przez ustawodawcę limitami, a mianowicie:

  • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek, o którym mowa składa się na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

Przeczytaj także

 REKLAMA