REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Obejście Węgierskiej Górki - jaki postęp prac?
Fot: GDDKiA Katowice

Obejście Węgierskiej Górki - jaki postęp prac?

Wykonanie rzeczowe na

najtrudniejszej budowie drogowej w województwie śląskim wynosi blisko 60 proc. Roboty mostowe osiągnęły zaawansowanie około 69 proc., a drogowe około 57 proc. Na odcinku o długości ok. 8,5 km powstaje pięć estakad i trzy mosty o łącznej długości 2,3 km i dwa dwunawowe tunele o łącznej długości ok. 1,8 km.

Dotychczas wykonano 1,433 mln m3 wykopów i 252 tys. m3 nasypów. Największe zakresy robót ziemnych zrealizowano w rejonie węzłów Przybędza i Milówka oraz w śladzie drogi głównej pomiędzy węzłami i tunelami. W październiku ub. roku przebiliśmy już obie nawy w krótszym, ponad 830-metrowym, tunelu w północnej części trasy. Teraz trwa budowa obudowy zasadniczej oraz połączeń poprzecznych pomiędzy nawami tunelów, dwóch przejść i jednego przejazdu awaryjnego.

Góry nie chcą łatwo oddać swojego terenu

Kontynuowane jest drążenie dłuższego, kilometrowego tunelu położnego w południowej części odcinka. W nawie tunelu w kierunku Zwardonia do przebicia pozostało około 72 m, a w kierunku Bielska-Białej około 277 m. Przewidujemy, że jeśli warunki w górotworze nie pogorszą się, do przebicia pierwszej nawy na tym tunelu mogłoby dojść w połowie roku, a kolejnej na przełomie III i IV kwartału br. Tunele drążone są metodą NATM (z ang. New Austrian tunnelling method - piszemy o niej dalej).

Przypominamy, że to w tym tunelu, w nawie w kierunku Zwardonia, doszło do zawału skał stropowych w czole tunelu. W związku z tym, 25 maja 2021 r. Urząd Górniczy w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego pracującego na tej budowie, w części dotyczącej drążenia tej nawy. Wykonawca opracował i przedłożył program naprawczy oraz ekspertyzę określającą właściwy dobór obudowy uwzględniającej lokalne warunki górniczo-inżynierskie. 4 listopada 2021 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie zatwierdził przedłożone dokumenty do planu ruchu zakładu. 10 listopada 2021 r. wznowiono drążenie w nawie. Prace rozpoczęły się od wzmocnienia górotworu przez wykonanie iniekcji cementowej oraz parasola ochronnego wykonanego z 44 rur o przekroju 114 mm i grubości 10 mm, oraz długości 15 m. Wstrzymanie robót miało wpływ na termin ukończenia prac w tym tunelu.

gdd1

                                                                                                           Fot: GDDKiA Katowice

Co się jeszcze dzieje na budowie?

Największy postęp robót widać na obiektach mostowych. Ich elementy wznoszące się ponad teren posadowienia są już wyraźnie widoczne z okolicznych terenów. W ramach tej budowy powstaną trzy mosty drogowe oraz pięć estakad o łącznej długości ponad 2300 m. Na najdłuższej 940-metrowej estakadzie pozostało do wykonania 97 metrów ustroju nośnego. Planowane zakończenie wykonania ustroju nośnego przewidziane jest na koniec czerwca. Na tej trasie powstanie również dziesięć murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych o łącznej powierzchni przekraczającej 96 000 m2.  Trwa rozbudowa istniejących węzłów Przybędza i Milówka i drogi zasadniczej, która będzie posiadała dwa przekroje. Jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na odcinku tunelowym oraz między tunelami, o łącznej długości 4,8 km, będzie przekrój dwujezdniowy dwupasowy.

Umowa

Przypominamy, że umowę z konsorcjum Mirbud (lider), Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż, o wartości prawie 1,4 mld złotych, podpisaliśmy 10 października 2019 r. z pierwotnym terminem zakończania umowy przypadającym 10 sierpnia 2023 r. W kwietniu br. podpisaliśmy aneks, wydłużając czas na ukończenie inwestycji o 171 dni, czyli do 28 maja 2024 roku. Podpisanie aneksu jest następstwem uznania roszczenia wykonawcy w związku z epidemią COVID-19.

NATM - Nowa Austriacka Metoda Górnicza

Polega ona na tym, że drążenie nie jest wykonywane całym przekrojem tunelu, aby nie osłabić górotworu. W zależności od odkształceń górotworu, które są nieustannie i drobiazgowo na bieżąco monitorowane, dopasowany jest typ zabezpieczeń drążonego otworu. Metoda NATM przewiduje wykonanie wstępnej obudowy z betonu zbrojonego, a w przypadku słabszej części górotworu dodatkowo wzmacnianej przy pomocy gwoździ i kotew. Docelowy kształt tunelu uzyskany zostanie po wykonaniu obudowy stałej z betonu zbrojonego. Technologie, które stosuje się dla drążenia tuneli metodą tradycyjną, czyli taką, jaka jest stosowana na tunelach budowanych w ciągu drogi ekspresowej S1 w Węgierskiej Górce to m.in.: drążenie z wykorzystaniem koparek wyposażonych w młoty hydrauliczne, w młoty typu ripper, w urządzenia typu freza uruchamiane przez wysięgnik teleskopowy, drążenie z zastosowaniem materiałów wybuchowych z zapalnikami z opóźnionym zapłonem. Wybór technologii drążenia uzależniony jest od występujących na danym obszarze gruntów.

______________

GDDKiA Katowice

Przeczytaj także

 REKLAMA