Podczas dzisiejszej

Sesji Rady Miejskiej  większością głosów radnych została podjęta decyzja dotycząca podwyżek cen za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 stycznia zapłacimy 25,50 zł za osobę za odpady segregowane, natomiast za odpady niesegregowane trzykrotność tej stawki. Informacje te przekazał Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor. 

Wszystkie
Beskid997
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE