REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Konkurs plastyczny ''Moje Miasto Żywiec''

Konkurs plastyczny ''Moje Miasto Żywiec''

Zapraszamy do udziału w konkursie

plastycznym, organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury!

Rysujemy, malujemy, szkicujemy... udostępniamy!

Konkurs plastyczny Moje Miasto Żywiec

Prace o tematyce miasta Żywca wykonać należy indywidualnie w dowolnej technice płaskiej /rysunek, malarstwo, grafika, tkanina artystyczna, wycinanka, malarstwo na szkle/ w formacie A4 lub A3. Każde dziecko może wykonać na konkurs maksymalnie 3 prace. Prace powinny być zeskanowane lub sfotografowane (dobrej jakości zdjęcie), zapisane w formie JPG lub PDF i wysłane na adres mailowy Organizatora do dnia 29.05.2020 r.. Każda praca musi być opisana, opis ma zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek. Do prac powinna być załączona Karta Zgłoszenia podpisana przez opiekunów prawnych uczestnika.
Oryginały prac prosimy dostarczyć po wznowieniu działalności edukacyjno-kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.
Nadesłane prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci do lat 6;
- uczniowie szkół podstawowych - klasy I-IV;
- uczniowie szkół podstawowych - klasy V- VIII.

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2020 roku w Miejskim Centrum Kultury – klub „Papiernik” w Żywcu, ul. Ks. Prałata St. Słonki 31. Dokładny termin zostanie podany po wznowieniu działalności stacjonarnej. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.mck.zywiec.pl/moje-miasto-zywiec-konkurs-plastyc…

konkursplakat1

Przeczytaj także

 REKLAMA