REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Dramatyczna sytuacja szpitala w Żywcu - apel radnych!

Dramatyczna sytuacja szpitala w Żywcu - apel radnych!

W dniu dzisiejszym

(8 kwietnia) w tracie XIII zdalnej sesji Rady Powiatu w Żywcu, Radni Powiatu wystosowali apel w sprawie dramatycznej sytuacji Szpitala Powiatowego w Żywcu. Poniżej treść apelu.

Jako organ założycielski Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, mając świadomość ogromnego ciężaru odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu, Rada Powiatu  w Żywcu popierając stanowisko Starosty Żywieckiego wyrażone w piśmie z dnia 26 marca 2020r. skierowanym do Wojewody Śląskiego, Dyrektora Śląskiego oddziału NFZ oraz Parlamentarzystów Województwa Śląskiego zwraca się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej żywieckiego Szpitala, a co za tym idzie ratowania służby zdrowia w Powiecie Żywieckim.

Jako placówka publicznej służby zdrowia  Szpital Powiatowy w Żywcu stoi na krawędzi upadku. Fatalny przelicznik ryczałtowy oparty na wyliczeniach z 2015r., konieczność wprowadzania coraz to nowych ustawowych obowiązków płacowych bez odgórnego zabezpieczenia środków na ten cel spowodowało, że ZZOZ w Żywcu ma najgorszy poziom finansowania w Województwie Śląskim oraz jeden z najgorszych w kraju.

Jeżeli nie zostaną podjęte radykalne kroki dające możliwość wsparcia finansowego nie tylko naszej placówki, ale również i innych znajdujących się w podobnej sytuacji może dojść do stanu skutkującego koniecznością przerwania świadczeń usług medycznych, a w ostatecznym przypadku nawet do zamknięcia działalności Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

Przeczytaj także

 REKLAMA