Dom Pomocy Społecznej w

Żywcu dysponuje wolnymi miejscami dla osób, które z uwagi na wiek, posiadane schorzenia czy niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki. Jednocześnie informujemy, że przyjęcia nowych mieszkańców do DPS – mimo panującej epidemii – są realizowane!

Stan panującej epidemii jest czasem ogromnego zagrożenia dla seniorów. Jednakże pozostawienie seniora bez należytej opieki w środowisku domowym, stanowi równie realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Dlatego osoby potrzebujące całodobowego wparcia mogą zostać przyjęte do naszej placówki.  Szczegółowe informacje o drodze przyjęcia do DPS są zamieszczone na stronie internetowej http://www.dps-zywiec.com w zakładce „Jak zostać mieszkańcem DPS w Żywcu” lub pod nr tel. 33 861 23 08. Nasz Dom pozostaje miejscem wolnym od zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W DPS podjętych zostało szereg rozwiązań, które minimalizują możliwość wystąpienia zakażenia na terenie placówki. Praca z mieszkańcem prowadzona jest w ścisłym reżimie sanitarnym. Wszyscy pracownicy pozostający w kontakcie z mieszkańcem są wyposażeni w wymagane środki ochrony osobistej: maski ochronne, przyłbice, rękawiczki, fartuchy i czepki ochronne. W ciągłym użyciu personelu pozostają środki dezynfekcyjne.

Mieszkańcy mają nieograniczony dostęp do płynów dezynfekcyjnych oraz masek ochronnych. Dwukrotnie w ciągu dnia sprawdzane są parametry, takie jak pomiar temperatury ciała, ilość oddechów, itp. Nowi mieszkańcy – przez 14 dni od przyjęcia – znajdują się pod szczególnym nadzorem i stosowane są odpowiednie rozwiązania dotyczące codziennej opieki. Planujemy też poddawać nowoprzyjmowanych mieszkańców testom laboratoryjnym w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Funkcjonowanie Domu jest przeorganizowane tak, by każdy mieszkaniec był bezpieczny, a jednocześnie mógł cieszyć się życiem, mieszkać wygodnie i korzystać z wiosennej aury podczas spacerów w przepięknym o tej porze roku ogrodzie, raczyć się urozmaiconą domową kuchnią i mieć taką opiekę, jaką wymaga jego obecny stan zdrowia oraz kondycja psycho-fizyczna.

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE