REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Medalierska wystawa z Janem Pawłem II w Żywcu

Medalierska wystawa z Janem Pawłem II w Żywcu

Do końca lipca oglądać

można na Starym Zamku w Żywcu wystawę „Wobec świętości. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II”. Ekspozycji, powstałej z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły i w 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II w stolicy Żywiecczyzny, towarzyszy specjalnie przygotowany katalog prezentujący medale znajdujące się na wystawie, wykonane przez kilkudziesięciu współczesnych polskich artystów.

Wystawę zorganizowało Muzeum Miejskie w Żywcu oraz Muzeum Diecezjalne w Bielsku-Białej pod honorowym patronatem Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla. Duże zasługi dla powstania ekspozycji mają Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej oraz Uniwersytet Papieski Jana Pała II w Krakowie, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Ks. dr Szymon Tracz, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej, zwrócił uwagę, że wśród otaczających nas pięknych przedmiotów medale, które zrodziła artystyczna kultura starożytnego Cesarstwa Rzymskiego, należą do niezwykłych. Zdaniem wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, wraz z wyborem na rzymską stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II – sztuka medalierska w Polsce i na świecie doznała niebywałego rozkwitu. „Nigdy wcześniej na tak wielką skalę i w tak różnorodny sposób nie bito i nie odlewano nad Wisłą różnorakich medali, których bohaterem był i nadal jest Święty Papież Polak. Prześcigający się w pomysłach współcześni artyści już dawno odeszli od tradycyjnego, wywodzącego się jeszcze z czasów rzymskich cesarzy, owalnego kształtu medalu, nadając mu nową formę, poprzez którą rozszerzyła się płaszczyzna ideowego przekazu” – zaznaczył duchowny.

Jak zauważył, nowatorsko rozszerzona konwencja medalu mówi jeszcze więcej, zmuszając do zatrzymania się i refleksji. „Obracany w dłoni medal, poprzez swój awers i rewers oraz często zaskakującą formę i kształt, jest w stanie podjąć współpracę z ludzkim intelektem na polu nie tylko doświadczenia piękna, ale także wartościowego przekazu dla serca i woli, będąc w stanie przebudzić sumienie, zainspirować, a wreszcie zmusić do dobrego działania” – stwierdził i wskazał, że na żywiecką wystawę medalierską „Wobec świętości”, z  jej głównym bohaterem św. Janem Pawłem II, złożyły się przekaz i artystyczna inwencja prawie osiemdziesięciu polskich artystów.

Ks. Tracz zwrócił uwagę, na obecne na wystawie tropy – „portret, osobę, postać, znak krzyża, motyw drogi, motyw spotkania i tworzenia jedności wyrażonej chociażby przez dłonie lub spotkanie przy stole, wreszcie motyw podejmowanego wysiłku zmierzającego w stronę zadania i tworzenia”.

„Dzięki zaprezentowanym pracom osoba św. Jana Pawła II i jego nauczanie rezonujące w naszych sercach stają się autentycznym świadectwem, że można, że warto, że trzeba żyć jak najpiękniej. Jednocześnie dialogując z poszczególnymi medalami uświadamiamy sobie, że istnieje pokrewieństwo drogi ku Pięknu i ku Świętości. W ten sposób, jak często mawiał Święty Papież spotykając artystów, najpiękniejszym dziełem staje się ludzkie życie, zwłaszcza życie wygrane” – skomentował ks. Tracz i zaznaczył, że jedną z ostatnich prac prezentowanych na wystawie jest odlew dłoni św. Jana Pawła II, powstały z odcisku ręki Świętego Papieża w Watykanie w 2003 roku za sprawą dominikanina o. Jana Góry.

Papieska dłoń zdaje się mówić do nas, że święty to nie tylko ktoś, przez kogo przechodzi Boże światło łaski, święty to także ten, który wyciąga do mnie pomocną i czystą dłoń, abym poszedł jego śladami w stronę Najwyższego Piękna jakim jest Bóg, który w Chrystusie Jezusie stał się człowiekiem, by nas uświęcić w Duchu Świętym. Tego uczą nas wszystkie medale zebrane na żywieckiej wystawie stanowiąc owoc artystycznego wysiłku wielu osób, które podjęły odważną próbę skonfrontowania siebie i swojego talentu z zamiarem przedstawienia świętości Jana Pawła II Wielkiego” – podsumował konserwator architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej

Otwarcie wystawy odbyło się po dziękczynnej Mszy św. w żywieckiej konkatedrze 22 maja 2020 r. Udział w wernisażu wzięli m.in: bp. Roman Pindel, Anna Tuleja – dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, ks. dr Szymon Tracz – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej, reprezentujący także ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka – rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Bernard Marek Adamowicz z Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej, Antoni Szlagor – burmistrz Żywca, Andrzej Kaleta – starosta powiatu żywieckiego oraz radni miasta i powiatu.

___________________

diecezja.bielsko.pl

Przeczytaj także

 REKLAMA