REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Rozmowa z Jackiem Jarco, radnym powiatu żywieckiego, kandydatem do Sejmu

Rozmowa z Jackiem Jarco, radnym powiatu żywieckiego, kandydatem do Sejmu

Nie ma wątpliwości,  iż w Sejmie potrzebni są ludzie, którzy dotychczasowym działaniem potwierdzają swoją społeczną aktywność.

Do takich osób z pewnością należy radny powiatu żywieckiego, Jacek Jarco, a jego dewiza składa się z sześciu ważnych haseł: gospodarność,  ład prawny,  obiektywizm, solidarność,  uczciwość i jedność.

Jacek Jarco kandyduje w wyborach do Sejmu 15 października z pozycji nr 3, listy nr 2 KKW Trzecia Droga PSL - PL2050 Szymona Hołowni. 

Przybliżmy więc sylwetkę kandydata. 

 

Kim jest Jacek Jarco? 

Moją rodzinną miejscowością jest malowniczy Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz, na Żywiecczyźnie. Zawodowo od już ćwierć wieku prowadzę firmę budowlaną. I równolegle od 25 lat jestem aktywny społecznie. Od 2006 roku, z przerwą w latach 2010- 2014 pełnię zaszczytną funkcję radnego powiatu żywieckiego. Od kilkunastu lat jestem także  członkiem zarządu Spółki Wodno-Ściekowej Wieprz, gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego oraz członkiem zarządu Krajowego Forum Spółek Wodnych. 
Jacek Jarco
Jacek JarcoRADNYM POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

Co dla Pana jest szczególnie istotne w sprawowaniu funkcji samorządowca? 

Mam świadomość jak ogromnym kredytem zaufania zostałem obdarzony przez mieszkańców.  Najważniejsze, by nie zawieść tych, którzy oddali na mnie głos w wyborach samorządowych, a w praktyce oznacza to ciągłe słuchanie głosu mieszkańców.
Jacek Jarco
Jacek JarcoRADNYM POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

Z jakimi najczęściej postulatami zgłaszają się do Pana mieszkańcy?

Nie zaskoczę nikogo chyba stwierdzeniem, iż obok niezwykle ważnej kwestii funkcjonowania nowego szpitala oraz przyszłości pogotowia ratunkowego, najwięcej postulatów dotyczyło dróg i chodników. Z mojej strony wypłynęło ponad sto interpelacji i wniosków. Podkreślić należy, iż w każdym przedsięwzięciu ważna jest współpraca. I ta właśnie, dzięki sprawnym działaniom z radnymi powiatowymi i władzami gminy Radziechowy-Wieprz, zaowocowała przeprowadzeniem generalnego remontu odcinka drogi powiatowej wraz z budową chodnika od przystanku kolejowego Radziechowy-Wieprz do skrzyżowania z drogą do Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy remontu ponad 800-metrowego odcinka drogi powiatowej w Wieprzu od granicy z Bystrą do granicy z Juszczyną. Nadmienię, że wciąż trwa remont drogi powiatowej w Wieprzu od kościoła do skrzyżowania z ul. Miodową. Oczywiście interweniowałem nie tylko w przypadku tej gminy. Tych wniosków było o wiele więcej.
Jacek Jarco
Jacek JarcoRADNYM POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

 

Skąd decyzja o kandydowaniu do Sejmu?

Wyraźnie to widać, że rozwój i kondycja naszego regionu odstaje od innych regionów Polski. Wprawdzie trwa budowa drogi ekspresowej S1 z Bielska -Białej do Mysłowic czy też obejścia Węgierskiej Gorki, ale ciągle jest wiele do zrobienia. Mam tu na myśli przede wszystkim rozbudowę sieci dróg czy też realizację inwestycji jaką jest budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Dostrzegam też niewykorzystany potencjał na byłym terminalu granicznym w Zwardoniu. Równie istoty jest problem zasobów wodnych oraz potrzeba odmulania Jeziora Żywieckiego. To również tylko część ważnych dla Podbeskidzia kwestii.
Jacek Jarco
Jacek JarcoRADNYM POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.  

 

MATERIAŁ KKW TRZECIA DROGA PSL - PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

 

 

Przeczytaj także

 REKLAMA