REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Będzie renowacja kościoła św. Katarzyny w Cięcinie!
Fot: Beskid Air

Będzie renowacja kościoła św. Katarzyny w Cięcinie!

 Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik

odebrał promesę w wysokości 1 078 000,00 zł na dofinansowanie dwóch zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Promesa na dofinansowanie zadań obejmuje dwa wnioski.
 
Pierwszy wniosek dotyczy renowacji XVI-wiecznego kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie (zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji). Kwota uzyskanego wsparcia wynosi 980.000,00 PLN
Przedmiotowa realizacja będzie prowadzona w obszarze kompleksu drewnianego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie, który tworzy tzw. zagrodę plebańską. Miejsce to stanowi niepowtarzalną atrakcję na szlaku architektury drewnianej. Prace renowacyjno-restauratorskie obejmujące budynek starej plebanii polegać będą na kompleksowym odnowieniu elewacji zewnętrznej nawiązującej do pierwotnego charakteru budynku oraz zabezpieczeniu go przed działaniami czynników atmosferycznych poprzez poprawę jego właściwości termicznych, wizualnych i estetycznych. Odnowione zostanie wnętrze budynku tj. ściany i sufity tynkowane zaprawą cementowo-piaskową, podłogi drewniane oraz kamienne, stolarka wewnętrzna drewniana z pierwotną formą. Wymienione zostaną instalacje podtynkowe wraz z całym węzłem cieplnym, co wpłynie na bezpieczeństwo budynku oraz nada mu nowy funkcjonalno-użytkowy charakter. Zakres prac w całości prowadził będzie do uzyskania pełnej funkcji edukacyjno-muzealno-rekreacyjnej według dokumentacji projektowej i konserwatorskiej.
 
Drugi wniosek dotyczy renowacji fortyfikacji obronnych z 1939 r. na terenie gminy Węgierska Górka, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 98 000,00 zł.
Oba forty – „Wędrowiec” i „Waligóra” decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Obecnie utworzone zostały w nich izby pamięci, w których zamieszone są ekspozycje muzealne, poświęcone tutejszym fortyfikacjom z 1939 r. oraz działaniom wojennym.
W ramach prac konserwatorskich przeprowadzonych na dwóch fortach wykonane zostanie:
- oczyszczenie mechaniczne ścian zewnętrznych i stropodachu od zewnątrz oraz ich konserwacja zabezpieczająca przez korozją,
-oczyszczenie mechaniczne ścian wewnętrznych i stropodachu od wewnątrz oraz ich konserwacja zabezpieczająca przed korozją oraz białkowanie,
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego, uszczelniające przed dostawaniem się wód opadowych i roztopowych do środka fortów,
- odprowadzenie wód drenażem opaskowym wraz z kształtowaniem terenu, trawniki i zieleń, mała architektura ekspozycyjna przy fortach,
- konserwacja drzwi zewnętrznych, kurtyn stalowych w oknach strzelniczych, kopuł strzelniczych,
- wymiana, zabezpieczenie instalacji prądowych i oświetleniowych,
- oczyszczenie, uzupełnienie oraz konserwacja schodów żelbetowych – stopni betonowych, zewnętrznych,
- renowacja i konserwacja eksponatów zewnętrznych: odmalowanie, odtworzenie brakujących elementów, zabezpieczenie.
Gmina Węgierska Górka składa podziękowanie dla ministrów i posłów, którzy wsparli nasze starania w zakresie renowacji zabytków znajdujących się na terenie naszej małej ojczyzny.
_______________________
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

 REKLAMA

Przeczytaj także