REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Rodzice apelują o utrzymanie kierunku technik informatyk w ZSME w Żywcu
Fot: Beskid Air

Rodzice apelują o utrzymanie kierunku technik informatyk w ZSME w Żywcu

Rodzice uczniów klasy I Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) w Żywcu zaniepokojeni brakiem kierunku Technik Informatyk na nadchodzący rok szkolny, apelują o ponowne rozważenie tej decyzji.

W liście do wicestarosty żywieckiego Stanisława Kucharczyka rodzice wyrazili obawy związane z brakiem możliwości kontynuacji nauki w zakresie Technika Informatyka dla uczniów klas pierwszych ZSME w Żywcu. Wskazują, że decyzja ta pozbawi uczniów tego profilu możliwości kontynuacji nauki.

Rodzice podkreślili wysoką jakość nauczania oraz renomę szkoły w kierunku Technika Informatyka jako główne powody wyboru ZSME w Żywcu przez ich dzieci. Wnioskują więc o utworzenie klasy pięcioletniej zawodowej, co pozwoliłoby uczniom kontynuować naukę na wybranym przez nich kierunku w przypadku konieczności powtarzania klasy.

Zauważyli również, że inne szkoły w powiecie Żywieckim oferują kierunki odpowiadające ich oczekiwaniom, co prowadzi do pytania, dlaczego ZSME w Żywcu nie może być jedną z tych szkół. Apelują więc o ponowną analizę potrzeb edukacyjnych w regionie i zmianę decyzji w tej kwestii.

Rodzice wyrazili nadzieję, że ich apel zostanie wysłuchany, a kierunek Technik Informatyk pozostanie w ofercie edukacyjnej ZSME w Żywcu, umożliwiając uczniom kontynuację nauki na wybranym przez nich profilu zawodowym.

W poniedziałek 18.03.2024 skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Żywcu zapytania dotyczące apelu rodziców. Zapytaliśmy między innym o stanowisko Starostwa w tej sprawie oraz o powody takiej decyzji. 

Po upływie 3 tygodni i ponownym wysłaniu zapytania dziś nasza redakcja otrzymała następująca odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Żywcu:

W odpowiedzi na skierowane pytania, Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że podstawowym powodem redukcji zawodów w ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żywiecki w naborze na rok szkolny 2024/2025 jest liczba około 820 uczniów szkół podstawowych, którzy kończą klasy ósme. W poprzednich latach liczba uczniów w naborze do klas pierwszych wynosiła około 1600. Jest to znaczące zmniejszenie ilości uczniów, które wymusza na organie prowadzącym szkoły średnie dokonania adekwatnych zmian w ofercie edukacyjnej wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Żywiecki. Pragniemy podkreślić, że uchwała Zarządu Powiatu w Żywcu w sprawie zatwierdzenia liczby oddziałów, kierunków kształcenia i limitu naboru uczniów do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żywiecki na rok szkolny 2024/2025, została poprzedzona wielomiesięcznymi konsultacjami ze wszystkimi dyrektorami i gronami pedagogicznymi poszczególnych szkół. Dopiero ostateczne propozycje dyrektorów zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu. Dotyczy to również Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Dodatkowo informujemy, że pomimo wielu prób kontaktu z Przewodniczącym Rady Rodziców nie udało się do chwili obecnej przekazać na piśmie stanowiska Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie. 
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Starostwo Powiatowe w Żywcu

Przeczytaj także

 REKLAMA